Lusito Di'sign

Focení vizuálů - backstage

Malá ukázka ze zákulisí, jak jsme pro vás fotili vizuály k nové kolekci v Radlické kulturní sportovně.